APP365物流零碎怎样删除客户材料

 

        现在APP365物流软件零碎没有提供删除客户的功用,只要新添加的客户,且在零碎中没有汗青数据的客户可以删除,只需客户在零碎中存在有汗青数据,那么零碎就不容许删除客户,假如物流公司需求删除客户材料,除货运专线零碎外,其他零碎右上角的【东西】外面的【客户兼并】功用外面将需求删除的客户材料停止兼并。

       操纵步调:点击【东西】→【客户兼并】→输出需求兼并的客户→点击【盘问】→在列表框中选择【兼并客户】→点击【客户兼并】→输出兼并后的客户称号→点击【确认兼并】。

                            

(客户兼并界面)